دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت خوزستان، که قرار بود در تاریخ 2 الی 5 آذرماه 1399 در اهواز، محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی خوزستان برگزار شود، به دلیل شدت گرفتن بیماری کرونا به زمان دیگری مؤکول گردید. علاقمندان به مشارکت و رزرو غرفه، از طریق وبسایت نمایشگاه به قسمت ثبت اطلاعات مشارکت‌کنندگان وارد و درخواست خود را ثبت نمایند.