ردیف

عنوان نمایشگاه

تاریخ

11

نمایشگاه اختصاصی فرش دستباف و تابلوفرش

1399/08/19 لغایت 1399/08/23

12

نمایشگاه تخصصی صنعت نفت

لغایت

13

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

1399/10/03 لغایت 1399/10/06

17

نمایشگاه اختصاصی مبلمان و دکوراسیون داخلی

1399/10/16 لغایت 1399/10/20

36

بیستمین نمایشگاه لوازم خانگی

1399/11/13 لغایت 1399/11/17

37

دهمین نمایشگاه لوستر و چراغ‌های تزئینی

1399/11/13 لغایت 1399/11/17

38

دوازدهمین نمایشگاه فرش و تابلو فرش دستباف

1399/11/13 لغایت 1399/11/17

39

شانزدهمین نمایشگاه قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرویی

1399/11/22 لغایت 1399/11/25