شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی خوزستان، سهامی خاص، در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۷۱ تأسیس شده و پیوسته در حال گسترش فعالیت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات خود بوده است. از فعالیت‌های شرکت می‌توان موارد زیر را برشمرد: ۱- ایجاد تأسیسات و مراکز خاص جهت برگزاری نمایشگاه‌های مختلف ۲- فراهم کردن فرصت‌هایی جهت معرفی و عرضه‌ی فرآورده‌های صنعتی، بازرگانی، کشاورزی و معدنی ۳- ایجاد و اداره‌ی غرفه‌های نمایشگاه در داخل و خارج در چهارچوب قوانین جاری کشور ۴- مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق سرمایه‌گذاری مشترک و اجاره‌ی محل نمایشگاه و غرفه‌های مناسب و همکاری با نمایشگاه‌های داخل و خارج برابر با قوانین جاری کشور ۵- سایر فعالیت‌هایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.