ثبت اطلاعات مشارکت کنندگان

نمایشگاه
نام شرکت
نام شرکت به انگلیسی
نام مدیر عامل
نام مدیر عامل به انگلیسی
کد اقتصادی شرکت
شناسه ملی
نوع فعالیت اصلی
زمینه فعالیت اصلی (حداکثر 140 کاراکتر)
دانش بنیان
آدرس دفتر مرکزی
کد پستی
تلفن با پیش شماره
تلفن با پیش شماره (شماره دوم)
فکس
ایمیل
وبسایت
نام نماینده جهت ارتباط با نمایشگاه
تلفن همراه نماینده شرکت * حتما به واتساپ متصل باشد*
نوع غرفه

توجه: متقاضیان سالن کارون لازم است رزومه خود را آپلود نمایند

رزومه :
متراژ درخواستی